1 March 2010

Minuti tal-Meeting tal-Eko Skola 25/02/2010


by: Danica Ann Cassar

F’din il-laqgħa llum iddeċidejna u rajna tfal li ħa nwasslu messaġġ lill-istudenti dwar l-attivita li ħa nagħmlu. Dawn il-messaġġi għandhom jinqraw f’kull assembly mill-form 1 sal-form 5. It-tfal li ħa jinqraw f’kull assemblies huma :- Form 1 – Stacey & Jolene, Form 2 – Danica & Kimberly, Form 3 – Jessica & Ann Marie, Form 4 – Marlene and Ann Marie, Form 5 – Christy & Cherie.

  • Se jsir ukoll questionnaire lill-iskrivani kollha tal-iskola. Dan il-questionnaire huwa fuq ir-reċiklaġġ. It-tfal li ħa jqassmu l-questionnaire huma:- Ann Marie, Marlene u Jessica. Dawn l-istudenti ħa jmorru nhar l-Erbgħa.
  • Nixtiequ niġbdu l-attenzjoni li fl-‘entrance’ tal-Arkadia side hemm kaxxa tad-dawl miftuħa u fuqha hemm miktub high voltage. Dan jista’ jkun ta periklu għall-istudenti.
  • Fl-Attivita tal-Batteries aħna ħa mmorru niġbru l-batteries in-naħa tal-paroċċa ta’ San Ġorġ.
  • Illum kien hemm żewġ membri tal-Eko Skola qraw is-Seven Code.

 
Back to Home