Kriterji għall-promozzjoni

Biex titla' għal klassi ogħla, studenta jrid ikollha pass mark ta' 40 marka f'seba' suġġetti li tlieta minnhom iridu jkunu suġġetti bażiċi.

Is-suġġetti bażiċi huma l-Malti, l-Ingliż u l-Matematika.

Is-seba' suġġetti li fihom tkun għaddiet l-istudenta, ma jistgħux jinkludu l-Mużika, l-Arti, il-Letteratura, l-Edukazzjoni Fiżika, l-ICT jew il-Home Economics.

 
Back to Home