Faċilita' ta' Lockers

Studenti li għal raġunijiet ta' saħħa ma jistgħux iġorru kotba, għandhom iċ-ċans li jagħmlu użu minn lockers fl-iskola.

B'arranġamenti mal-iskola, l-istudenti jistgħu jkollhom l-locker tagħhom matul is-sentejn li jdumu l-iskola għall-prezz ta' €10. L-istudenti huma obbligati jieħdu ħsieb kemm tal-locker, kif ukoll taċ-ċavetta; għandhom jużaw l-locker fil-ħinijiet stabbiliti, bla telf ta'

żmien u storbju. Il-locker qiegħed hemm biex jgħin lill-istudenti, għalhekk jekk il-locker ma jkunx qed jintuża kif suppost, jew ma jinżammx fi stat tajjeb, dan jista' jittieħed lura.

 

 
Back to Home