13 June 2013

Flyer - Form 3 History Option


by: Mr. Ian Grech


Download Flyer: Click Here

Dan il-fuljett gie ppreparat mill-istudenti tal-Form 3 History Option bl-ghajnuna tal-ghalliem tal-Istorja Mr.Ian Grech.  Dan il-fuljett, l-ewwel wiehed tax-xorta tieghu, mistenni jibda jigi ppubblikat kull sena biex titqajjem kuxjenza fost l-istudenti taghna dwar il-postijiet storici ta' pajjizna li ftit nafu dwarhom u ftit huma apprezzati.  Din is-sena l-fuljett gie mqassam lill-istudenti tal-Form 3 biss.  Hemm il-hsieb li mis-sena d-diehla l'hemm dan jigi mqassam lill-iskola kollha.      
Back to Home